"Úsměv HappyFoto 2021"

Soutěžit můžete do 24. srpna 2021

Soutěžte, hlasujte a vyhrajte

Smích prodlužuje život, úsměv vyhrává. Protože s úsměvem jde všechno líp, oprášili jsme oblíbené téma a spustili prázdninovou fotosoutěž Úsměv HappyFoto 2021. Zalovte ve svých archivech a pochlubte se svým úsměvem. Můžete zvítězit a vyhrát některou z krásných cen v celkové hodnotě 52 500 Kč. Za účast ve fotosoutěži neplatíte žádný vklad, stačí se jen přihlásit, nahrát soutěžní fotografii a hlasovat. Vybírejte pečlivě, každý zákazník má jen jednu šanci.

Fotosoutěž ve zkratce

Podělte se s námi o ten nejkouzelnější úsměv. Vyberte svou nejvysmátější fotografii a kliknutím na tlačítko "Soutěžit" ji přihlaste do fotosoutěže. Držte si palce, aby do 24. srpna 2021 nasbírala co nejvíce hlasů od našich zákazníků a zvítězila.

Výhry ve fotosoutěži

Co by to bylo za soutěž, kdyby se nehrálo o aktraktivní ceny? Na výherce fotosoutěže čekají krásné ceny v celkové hodnotě 52 500 Kč. Vítěz(ka) získá 25 000 Kč v hotovosti. Zapojte se do soutěže a vyhrajte. Stojí to za to!

Pravidla fotosoutěže

Pravidla fotosoutěže jsou souborem závazných podmínek, na jejichž základě fotosoutěž na webu www.happyfoto.cz probíhá. Najdete v nich všechny důležité informace a podmínky. Pozor na autorská práva.

Pravidla fotosoutěže ⇒ důležité informace

 1. Pro účast ve fotosoutěži platí následující podmínky:
  1. Účastník musí být u společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. řádně zaregistrovaný.
  2. Účastník v posledních 24 měsících učinil a zaplatil u společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. minimálně jednu objednávku ve výši 500 Kč. Tato skutečnost bude přezkoumána po ukončení fotosoutěže. V případě, že účastník na 1. až 5. místě tuto podmínku nesplní, výhra automaticky přechází na následujícího v pořadí.
  3. Účastník musí být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.
  4. Účast ve fotosoutěži je možná pouze za předpokladu souhlasu s pravidly fotosoutěže. Účastník prohlašuje, že souhlasí se všemi podmínkami a tyto akceptuje svou účastí.
 2. Každý účastník může na https://www.happyfoto.cz/cs/fotosoutez-usmev-happyfoto-2021.html nahrát pouze jednu soutěžní fotografii. Na fotografie zaslané jiným způsobem, jako např. e-mailem nebo poštou, nebude brán zřetel.
 3. Data soutěžních fotografií musí být uložena ve formátu JPG v barevném prostoru sRGB.
 4. Minimální velikost dat soutěžních fotografií je stanovena na 500 kB, maximální na 5 MB.
 5. Společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. si vyhrazuje právo na smazání soutěžních fotografií, která se hrubě odchylují od tematického zadání a fotografií, které jsou vytvořeny jako koláž, s efekty (např. s texty nebo kliparty) nebo jsou opatřeny vodoznakem apod. Informace o smazání takovýchto soutěžních fotografií nejsou zasílány.
 6. Dále si společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. vyhrazuje právo kdykoliv a bez předcházejícího oznámení provádět změny a doplnění obsahů, které jí byly poskytnuty, i v tom případě, že mají vliv na podmínky účasti ve fotosoutěži.
 7. Účastník souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno a zveřejněno jako jméno autora.
 8. Smazání fotografií přihlášených do fotosoutěže na žádost účastníka není možné.
 9. Účastník má možnost vidět svou soutěžní fotografii vč. doplňujících informací a aktuálního hodnocení ve svém účtu po přihlášení na webových stránkách www.happyfoto.cz pod „Moje soutěžní fotografie“. Soutěžní fotografie zde bude vidět i po skončení fotosoutěže.
 1. Pro hodnocení soutěžních fotografií platí následující podmínky:
  1. Hlasující musí být u společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. řádně zaregistrovaný.
  2. Hlasující v posledních 24 měsících učinil a zaplatil u společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. minimálně jednu objednávku ve výši 500 Kč.
 2. Každá soutěžní fotografie může být v průběhu soutěže ohodnocena jedním hlasujícím pouze jednou za celou dobu trvání soutěže.
 3. Hodnocení se nemůže, poté co bylo učiněno, již měnit.
 4. Při hodnocení může být uděleno maximálně 5 hvězdiček (5 hvězdiček je nejlepší možné hodnocení).
 5. Na hodnocení, která nesplní tato kritéria, nebude brán zřetel.
 6. Výherci fotosoutěže budou vyhlášeni na základě celkového hodnocení své soutěžní fotografie, které jim udělí zákazníci HappyFoto. Pro celkové hodnocení budou sečteny všechny hvězdičky udělené každé soutěžní fotografii, díky čemuž je možné sestavit pořadí a určit vítězné fotografie. Zde uvádíme několik příkladů této metody hodnocení:
  1. Příklad č. 1 nasbíral ⇒ 3 hlasy s 5 hvězdičkami, 6 hlasů se 4 hvězdičkami, 5 hlasů se 3 hvězdičkami, 1 hlas se 2 hvězdičkami, 1 hlas s 1 hvězdičkou ⇒ součet udělených hvězdiček je 57
  2. Příklad č. 2 nasbíral ⇒ 2 hlasy s 5 hvězdičkami, 2 hlasy se 4 hvězdičkami, 8 hlasů se 3 hvězdičkami, 2 hlasy se 2 hvězdičkami, 3 hlasy s 1 hvězdičkou ⇒ součet udělených hvězdiček je 49
 7. Pokud by došlo k výjimečnému případu, že dvě nebo více soutěžních fotografií budou mít identický součet udělených hvězdiček a v důsledku toho bude více soutěžních fotografií, které se celkově umístí na 1. až 5. místě, rozhodne o přesném umístění účastníků společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. Prvních pět míst fotosoutěže může obsadit vždy jen jedna výherní fotografie, tzn. bude předáno přesně pět cen.

Výhry

1. cena: 25 000 Kč v hotovosti
2. cena: 12 500 Kč v hotovosti
3. cena: Dárková poukázka v hodnotě 5 000 Kč
4. cena: Dárková poukázka v hodnotě 5 000 Kč
5. cena: Dárková poukázka v hodnotě 5 000 Kč

Předání výher

 1. Vítězové budou o výhře informováni na zaregistrované e-mailové adrese do jednoho měsíce po skončení fotosoutěže.
 2. Nepřihlásí-li se vítězové do 14 dnů po obdržení zprávy, příp. neoznámí-li údaje potřebné k předání výhry během této lhůty, nárok na cenu propadá a společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. může určit jiného náhradního výherce.
 3. Peněžitá výhra bude poukázána výhradně na bankovní účet vedený u české banky. Pokud by v souvislosti s převodem vznikly poplatky, pak budou hrazeny výhercem.

Všeobecné podmínky

 1. Jedná se o fotosoutěž vyhlášenou společností HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.. Téma této soutěže je "Úsměv HappyFoto 2021". Podělte se s námi o nejkouzelnější úsměv roku 2021 a zapojte se tak do soutěže o výhry v celkové hodnotě 52 500 Kč.
 2. Za účast ve fotosoutěži se neplatí žádný vklad.
 3. Fotosoutěž probíhá v termínu od 30. června 2021 do 24. srpna 2021.
 4. Výherci a vítězné snímky budou do jednoho měsíce po ukončení a vyhodnocení fotosoutěže zveřejněni v bulletinu HappyFoto, na webových stránkách a sociálních sítích společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o..

Udělení souhlasu

Účastník vyjadřuje svůj souhlas s následujícími body:

 1. Svou účastí ve fotosoutěži potvrzuji, že jsem jediným autorem nahrané fotografie a tím neomezeně disponuji autorskými právy vztahujícími se k fotografii.
 2. Dále potvrzuji, že mnou nahraná fotografie není zatížena právy třetích stran; zejména, že všechny identifikovatelné zobrazené osoby jsou s uvedeným použitím srozuměny a že ochranná práva třetích stran nejsou tímto použitím porušena. Již nyní zprošťuji společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. eventuálních nároků třetích stran.
 3. Ujišťuji, že nenahraji žádnou ilegální fotografii, násilí propagující, štvavou, rasistickou, (dětskou) pornografickou fotografii nebo jinou fotografii porušující normy a pravidla stanovující zákazy. Pokud by se společnost HappyFoto dozvěděla o jednání v rozporu s výše uvedeným, pak neprodleně uvědomí příslušné orgány činné v trestním řízení.
 4. Účastí ve fotosoutěži uděluji společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. i propojeným společnostem neodvolatelné, geograficky a obsahově neomezené právo na užívání na dobu 2 let, aby tyto mohly mou soutěžní fotografii používat v reklamních projektech, k prezentaci na internetu (mimo jiné na webových stránkách, v programech pro objednávání, v rámci reklamy Google a na platformách sociálních médií). Za toto nebudou ze strany společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. vypláceny žádné honoráře a odměny. Rovněž nemusí být u výše uvedeného použití uváděn původ fotografie (autor).
 5. K soutěžní fotografii budou navíc uloženy následující údaje o zákazníkovi:
  1. Oslovení
  2. Křestní jméno a příjmení, případně vč. titulu před nebo za jmény
  3. E-mailová adresa
  4. Datum souhlasu a text souhlasu (podmínky účasti)
  5. Název soutěžní fotografie
  6. Název souboru (automaticky zadaný systémem)
   V případě smazání zaregistrovaného uživatelského účtu během doby, po kterou společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. a propojené společnosti disponují právem na užívání, zůstanou výše uvedené údaje přesto uloženy až do uplynutí lhůty z důvodů eventuálních otázek týkajících se autorských práv. Pokud byste požadovali vymazání těchto dat a soutěžní fotografie před uplynutím definované lhůty, zašlete prosím na adresu oou@happyfoto.cz e-mailovou zprávu obsahující následující informace: (1) jméno, (2) e-mailovou adresu používanou v rámci fotosoutěže, (3) fotosoutěž, které se účastníte, (4) zákaznické číslo (pokud je vám známo) a (5) nahranou soutěžní fotografii (soubor JPG), za účelem rychlé identifikace. V souvislosti s tím vznikají náklady ve výši 15 000 Kč za manuální odstranění a úhradu potencionální škody (změna grafiky na webových stránkách či v programech pro objednávání). Tuto částku je nutno poukázat společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o..
 6. Souhlasím s tím, že budu od společnosti HappyFoto dostávat e-maily, které souvisí s fotosoutěží, jíž se účastním.
 7. Nahráním fotografií a aktivním souhlasem (Opt-In) uděluji souhlas s platnými pravidly fotosoutěže, s použitím dat v popsaném rozsahu a s ustanoveními o ochraně dat. Soutěž a její pravidla podléhají výhradně českému právu. Právní řešení je vyloučeno.
 8. Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek k účasti zcela nebo částečně neúčinnými nebo nevymahatelnými, zůstává tím účinnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení nedotčena. Naopak strany pro takový případ sjednávají, že bude neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno účinným, příp. vymahatelným ustanovením, které se ekonomickému účelu neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení nejvíce blíží. Totéž platí obdobně i pro případ právních mezer.

Další ustanovení

 1. Z účasti ve fotosoutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. i jejich rodinní příslušníci.
 2. Společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. si vyhrazuje právo z fotosoutěže (z účasti i hlasování) vyloučit osoby, které mají nezaplacené faktury po splatnosti.
 3. Společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. si vyhrazuje právo z fotosoutěže dle vlastního uvážení vyloučit osoby, pokud existují oprávněně důvody, např.
  1. Při porušení podmínek účasti
  2. V případě nekorektních nebo zavádějících informací v souvislosti s registrací nebo s přidáním soutěžní fotografie
  3. V případě nekalého jednání
  4. Při manipulaci, která je zaměřena na zvýšení šance na výhru nebo srovnatelné výhody
  5. V případě skryté reklamy

Změny a chyby v textu jsou vyhrazeny
Kaplice, červen 2021


Ukončené fotosoutěže

"Rok 2020 objektivem fotoaparátu"

První fotosoutěž roku 2021 byla velmi úspěšná. Za období od 23. února 2021 do 31. března 2021 jste do fotosoutěže přihlásili celkem 852 fotografií a 3893 hlasů rozhodlo o nejlepších. Souboj o 1. a 2. místo byl napínavý. Pouhé 4 hlasy nakonec rozhodly o absolutním vítězi. Jednoznačně vedly fotografie z našich luhů a hájů. Naše příroda je krásná a jak se sami na první pohled můžete přesvědčit, umí čarovat. Važme si jí a chraňme ji!

K výsledkům fotosoutěže