Možnosti zpracování IDEÁL & KLASIK

Jaký způsob přenesení svých záběrů na fotopapír vyberete?

 • IDEÁL - fotografie s volnou délkou (mohou být kratší)
 • KLASIK - fotografie s fixní délkou (mohou být ořezány)

IDEÁL = ideální fotografie = volná délka

Proč ideální fotografii? Jak vypadá? Typickým znakem fotografií typu IDEÁL je to, že vyhotovená fotografie 100% odpovídá poměru stran originálního záběru dodaného k vyvolání. Na výsledné fotografii je vždy vidět vše, co jste nafotografovali. Fotografie mohou být díky různým poměrům stran různě dlouhé, žádná část záběru ale nechybí. A to je z naše pohledu ideální.

Informace o produktu

 • 5 různých formátů od 9 x cca 13 cm až do 30 x 45 cm s fixní šířkou a volnou délkou
 • Značkový fotopapír s lesklým povrchem či matným povrchem u prémiových zvětšenin
 • Jednoduché objednání online přes internet

Fotografujete s různým nastavením (3:4, 2:3, čtverec, panorama apod.)? Podle nastavení poměru stran uloží váš fotoaparát i pořízené záběry.

Digitální fotografie IDEÁL vám vždy zaručí celý váš záběr na výsledné fotografii. Fotografie typu IDEÁL mohou mít různou délku. Ta je vždy dána poměrem stran pořízeného záběru.

 • Z čtvercového záběru vyhotovíme čtvercovou fotografii.
 • Celý váš záběr na šířku najdete i na vyhotovené fotografii.
 • Celý váš panoramatický záběr přeneseme na fotopapír. Protože je poměr stran záběru větší než poměr stran vybraného formátu, vzniknou po celé délce výsledné fotografie bílé okraje.

KLASIK = klasická fotografie = ořez

Proč klasická fotografie? Co to znamená? Typickým znakem fotografií typu KLASIK je to, že se originální záběr dodaný k vyvolání přenese na fotopapír fixních rozměrů. V případě odlišných poměrů stran zvoleného formátu fotografií a vašich dat musíte myslet na to, že zvětšený snímek vyplní celou plochu fotopapíru a přesahující části záběru musíme odstřihnout. Jinak bychom snímek zdeformovali.

Informace o produktu

 • 5 různých formátů od 9 x 13 cm až do 30 x 45 cm s fixní šířkou i délkou
 • Značkový fotopapír s lesklým povrchem či matným povrchem u prémiových zvětšenin
 • Jednoduché objednání online přes internet

Fotografujete s různým nastavením (3:4, 2:3, čtverec, panorama apod.)? Podle nastavení poměru stran uloží váš fotoaparát i pořízené záběry.

Digitální fotografie KLASIK mohou mít při rozdílném poměru stran záběru a vybraného formátu fotografií odstřižené přesahující části. Fotografie typu KLASIK mají vždy přesný rozměr. Ten je daný vybraným formátem fotografií.

 • Čtvercový záběr přizpůsobíme délce vybraného formátu fotografií. Přesahující části záběru v šířce musíme odstřihnout. Jakou část záběru máme přesně odstřihnout si můžete v aplikaci  určit sami. Na potíže s poměrem stran budete aplikací upozorněni.
 • Celý váš záběr na šířku najdete i na vyhotovené fotografii.
 • Panoramatický záběr se na vybraný formát fotografií nevejde, přesahující části musíme odstřihnout. Jakou část záběru máme přesně odstřihnout si můžete v aplikaci  určit sami. Na potíže s poměrem stran budete aplikací upozorněni.

Objevte fotografie od HappyFoto